Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Europejskie doświadczenie inwestycją w przyszłość

 
LOGO
 
,,EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ”
 
 
Realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  prowadzonego przez FRSE realizowanego w  IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). 
 
SEKTOR: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, AKCJA 1. Mobilność Edukacyjna
 
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024812
 
Okres realizacji: 15.11.2016 - 14.05.2018     Budżet: 200 000,80 zł
 

Do pobrania:

Lista osób zakwalifikowanych na praktyki zawodowe w Walencji oraz lista osób rezerwowych jest dostępna do pobrania tutaj.

 


Wyniki rekrutacji uczestników wyjazdu do Plymouth (uczniowie)

Lista osób zakwalifikowanych na praktyki zawodowe w Plymouth oraz lista osób rezerwowych jest dostępna do pobrania tutaj.