Zespół Szkół Zawodowych
ul. 1 Dywizji im. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Oferujemy w roku szkolnym 2016/2017 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)

w zakresie zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych:

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

 

Nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest bezpłatna, prowadzona w systemie stacjonarnym,   3 dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa - po południu). 

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.30, tel. 87 428 32 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:

1)   świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum)

2)   podanie  (pobierz)

3)   kwestionariusz (pobierz)

4)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy (w tym  badania sanitarno-epidemiologiczne).

 

Szczegółowe informacje dotyczące kursu zostaną podane w sierpniu 2016 r.  na stronie internetowej szkoły www.zsz.edu.pl

Kurs zostanie uruchomiony wówczas, gdy liczba kandydatów będzie wynosiła co najmniej 20. 


 Jeżeli chcesz:

  •  uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe

  •  zdobyć nowy zawód

  •  zmienić pracę

  •  otworzyć własną działalność gospodarczą

    zapisz się na kwalifikacyjny kurs zawodowy!

Wprowadzone od 1 września 2012 r. zmiany w szkolnictwie zawodowym zakładają, że osoby dorosłe mogą uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe tylko w formach kursowych – na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Wykształcenie ogólne będzie można zdobyć w ramach kształcenia formalnego, czyli w szkole.

Oznacza to, że absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą kontynuować kształcenie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych (od klasy drugiej) – te dadzą im jednak wiedzę jedynie w zakresie przedmiotów ogólnych. Żeby zdobyć konkretne zawodowe umiejętności, będą musieli zapisać się na kurs kwalifikacyjny (technika uzupełniające są zlikwidowane).

Obecnie każdy zawód podzielony jest na kwalifikacje, co stwarza nowe możliwości, ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

Kursy kwalifikacyjne są dostępne dla osób po 8-letniej szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej lub szkole średniej.

Każda pełnoletnia osoba, bez względu na dotychczasowe wykształcenie, może uczęszczać na wybrany kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu - dyplomu technika w danym zawodzie.


Przykład:

 Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych podzielono na 2 kwalifikacje (specjalności):

  • Kwalifikacja T.06 – Sporzadzanie potraw i napojów

  • Kwalifikacja T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Osoba dorosła zainteresowana nauką na tym kierunku może zapisać się na jeden poziom i uzyskać zaświadczenie o posiadaniu danej kwalifikacji lub skończyć dwa poziomy i uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technikum w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

  • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.