Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Rynek pracy

Najczęściej wielu z was nie wie jeszcze, co tak naprawdę chciałoby w przyszłości robić. Należy dobrze się nad tym zastanowić i wybrać odpowiedni kierunek dalszego kształcenia.

Są zawody, którym specjaliści od rynku pracy wróżą niezłą przyszłość i takie, w których już niedługo trudno będzie znaleźć zatrudnienie.

Rynek pracy zmienia się bardzo szybko. Jeszcze kilkanaście lat temu zawody związane z obsługą komputera, na naszym rynku, były prawie nieznane. Niewielu wiedziało kto to jest i czym zajmuje się webmaster (po polsku: projektant stron internetowych), administrator sieci czy grafik komputerowy. Dzisiaj te zawody wykonywane są przez tysiące ludzi.

Nowe są tez zawody związane z rynkiem reklamy (copywriter), zarządzaniem (menadżer projektu, specjalista ds. zasobów ludzkich, doradca personalny) czy funkcjonowaniem giełdy papierów wartościowych (makler).

Zmiany technik i technologii spowodowały, że także tradycyjne zawody wymagają zupełnie nowej wiedzy i innych umiejętności. Dotyczy to przede wszystkim obsługi komputera. Przykładem praca dziennikarza, która już nie kojarzy się z maszyną do pisania, ale raczej z komputerem osobistym. Podobnie jest z pracą drukarzy. Dziś pisanie, łamanie i składanie gazet czy książek odbywa się, od początku do końca, przy zastosowaniu odpowiednich programów komputerowych.

W każdym kraju powinno prowadzić się systematyczne badania na temat zawodów i specjalności przyszłości. W wielu krajach Unii Europejskiej a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, takie prognozy wykorzystywane są do aktualizacji programów nauczania.

W Polsce tą tematyką zajął się Międzyresortowy Zespół ds. Prognozowania Popytu na Pracę powołany przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. W przygotowanym przez ten zespół raporcie, znajduje się m.in. lista zawodów, które, według jego autorów, mogą być najbardziej i najmniej potrzebne do 2010 roku.

Zawody, na które zapotrzebowanie będzie zapewne spadać:

* górnicy i robotnicy obróbki kamienia

* rolnicy produkcji roślinnej i ogrodnicy rolnicy upraw polowych

* rybacy pracujący na własne potrzeby

* operatorzy maszyn hutniczych

* robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych i odzieży

* kowale, ślusarze i pokrewni

* operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych

* pracownicy żeglugi i lotnictwa

* nauczyciele nauczania początkowego

* robotnicy poligrafii

* robotnicy obróbki drewna, stolarze i inni

* robotnicy obróbki skóry

* robotnicy transportu

* robotnicy przy pracach prostych

 

Zawody, na które zapotrzebowanie będzie zapewne rosnąć:

* techniczny personel obsługi komputerów

* fizycy, chemicy

* sekretarki i operatorzy maszyn biurowych

* pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy

* pracownicy ochrony

* pracownicy obsługi biurowej

* agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej

* operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego

* gospodarze budynków

* operatorzy linii produkcyjnych i robotów przemysłowych

* informatycy

* specjaliści nauk społecznych

* specjaliści do spraw biznesu

* architekci, inżynierowie

* pracownicy opieki osobistej

 

kariera