Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU GIŻYCKIEGO na rok szkolny 2017/2018
 
 
 
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych na rok szkolny 2017/2018:
 
 

Typ szkoły

Języki obce

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Technikum Nr 3:

 

technik żywienia i usług gastronomicznych

język angielski, język niemiecki

1

16

- język angielski

- biologia

technik hotelarstwa

 

język angielski, język niemiecki

1

16

- język angielski

- geografia

technik logistyk język angielski, język niemiecki 1
 16  

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1:

 

 

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz
 • sprzedawca
 • piekarz
 • cukiernik
 • fryzjer
 • elektryk
 • stolarz
 • ślusarz
 • lakiernik
 • blacharz
 • tapicer
 • rolnik
 • operator obrabiarek skrawających
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz - tynkarz
 • betoniarz zbrojarz
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik
 • monter mechatronik
 • elektronik

język angielski 

 3

96

 


 

   Uwaga! Oddział zawodowy w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 zostanie utworzony w przypadku rekrutacji co najmniej 15 osób, w przeciwnym razie zrekrutowani uczniowie będą się uczyć w oddziale wielozawodowym (przedmioty ogólnokształcące w szkole, przedmioty zawodowe na miesięcznym kursie).