Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Wystawa IPN

W dniach 7, 11 i 14.03.2016r. uczniowie z klas IV a T, I T oraz III b T skorzystali z zaproszenia ZSKŚiA i obejrzeli poprzedzoną prelekcją

p. mgr Andrzeja Ariana wystawę IPN na temat: Polacy - Ukraińcy 1943-1945 "Antypolska akcja" OUN i UPA Bandery rzeź wołyńsko -

galicyjska w dokumentach ukraińskich. Wystawa opisuje najkrwawszy okres w dziejach konfliktu polsko - ukraińskiego w latach

40-tych ubiegłego stulecia. Bazę źródłową wystawy stanowią prawie wyłącznie dokumenty ukraińskie. Wystawę przygotował

dr Mariusz Zajączkowski z OBEP Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie w 2013 roku. Po wysłuchaniu prelekcji, zapoznaniu się z 36

panelami wystawy młodzież obejrzała film dokumentalny " Wołyń w pożodze" ze zbiorów IPN.


Opracowała: Małgorzata Rakowska-Ożga