Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w naszej szkole

9 grudnia 2015 r. uczniowie klas 3 aT i 3 bT uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez dr hab. Irynę Babets z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku.
Cele spotkania:
1. Istota zorganizowanej przestępczości ekonomicznej.
2. Cechy i formy zorganizowanej przestępczości ekonomicznej.
3. Wpływ zorganizowanej przestępczości ekonomicznej na bezpieczeństwo państwa.
Uczniowie poznali Sycylijski model zorganizowanej przestępczości - najważniejsze cechy mafii, przestępczość zorganizowaną w ujęciach kryminologicznych, zasady maksymalizacji zysku w organizacji przestępczej oraz liczbę przestępstw stwierdzonych związanych z rynkiem bankowym w latach 2009-2014 w Polsce.

Małgorzata Kazaniecka