Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Podpisanie umów

Zapraszamy

wszystkich uczniów z rodzicami (osoby niepełnoletnie obecność obowiązkowa z rodzicem lub opiekunem),
którzy wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Walencji
w ramach projektu „Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość”,
nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015449
(program: ERASMUS +)

na zebranie dotyczące podpisania umów dnia 05.10.2016
w środę w sali 103 o godz. 15.15.

Zapraszają
koordynatorzy projektu