Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Warsztaty z Fundacją RECAL - kontynuacją wrześniowych działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Tegorocznej akcji ,, Sprzątanie Świata- Polska” towarzyszyło hasło przewodnie: "Podaj dalej…drugie życie odpadów". Uczniowie klas pierwszych 16 września wysprzątali Las Miejski, zaś w następnych tygodniach września uczestniczyli w warsztatach ekologicznych pogłębiając wiedzę na temat recyklingu. Celem zajęć było zwrócenie uwagi młodzieży na korzyści płynące z odzysku surowców wtórnych. Wskazanie możliwości zastosowań odzyskiwanych odpadów opakowaniowych, a także uczenie prawidłowego segregowania poszczególnych surowców wtórnych. Warsztaty odbyły się dzięki współpracy szkoły z Fundacją RECAL - Fundacją Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach.

Przygotowała: Agnieszka Potomska