Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Ogólnopolski Tydzień Kariery

OTK2016.jpg

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (17-23 X 2016), organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, w naszej szkole zorganizowano różne działania związane z tym wydarzeniem.

Tegoroczna edycja OTK przebiegła pod hasłem „BĄDŹ AUTOREM SWOJEJ KARIERY”.

W ramach OTK 17 października klasy trzecie (a,b,c) Zasadniczej Szkoły Zawodowej, uczestniczyły w spotkaniu „Bądź autorem swojej kariery- poznaj nowe wyzwania rynku pracy”,które prowadziły Pani Marta Buczyńska- doradca zawodowy z MCK- OHP i Pani Anna Januszko doradca klienta indywidualnego z PUP w Giżycku.

Celem spotkania było:
- podniesienie świadomości uczniów w planowaniu ich kariery zawodowej,
- uświadomienie konieczności planowania swoich działań,
- poznanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych w planowaniu kariery,
- zapoznanie z nowoczesnymi metodami poszukiwania pracy,
- przedstawienie instrumentów rynku pracy.

19 października odbyły się w naszej szkole Targi Aktywizacji Zawodowej pod hasłem "Prosta droga do kariery". Przedsięwzięcie zorganizowało Młodzieżowe Centrum Kariery OHP we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Zespołem Szkół Zawodowych. Targi miały na celu przede wszystkim, wskazanie młodym mieszkańcom powiatu, dostępnych możliwości aktywizacji zawodowej oraz zatrudnienia poprzez prezentację przedsiębiorstw, lokalnych firm oraz instytucji edukacyjnych. Uczniowie naszej szkoły (2 b ZSZ i 3B T) w tym dniu uczestniczyli również w spotkaniu z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. Celem spotkania było przekazanie informacji z zakresu podejmowania pierwszej pracy:
- formy zatrudnienia,
- obowiązki pracodawcy,
- czas pracy,
- urlopy,
- wynagrodzenie za pracę,
- praca tymczasowa.
Następnie, doradca zawodowy z MCK-OHP z Kętrzyna przeprowadził zajęcia edukacyjno- doradcze z uczniami z Gimnazjum z Bystrego. Spotkanie dotyczyło zmian w świecie zawodów (nowe zawody).

20 października uczniowie klas maturalnych z Technikum Nr 3 uczestniczyli w spotkaniu z panią Martą Knaś, doradcą zawodowym z PORE w Giżycku. Uczniowie poznali jakie kompetencje są preferowane na rynku pracy oraz jakie czynniki decydują o zatrudnieniu absolwentów.

Doradca zawodowy- Małgorzata Kazaniecka