Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Szkolna Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Dnia 10 listopada 2016 r. odbyła się Szkolna Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej. Wzięło w niej udział 14 uczniów klas I-IV o profilu hotelarskim. Cel główny olimpiady to rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.

I etap olimpiady polegał na wypełnieniu testu, który składał się z 50 pytań zamkniętych. Pomiędzy etapami przedstawiciel hotelu St.Bruno – Pani Małgorzata Zadranowicz opowiedziała młodzieży o swojej pracy w dziale marketingu.

Następnie odbył się II etap olimpiady polegający na odegraniu przez najlepszych uczniów z nauczycielem języka obcego zawodowego scenki – procedura chek-in gościa zagranicznego.

I miejsce zdobyła uczennica klasy II T - Natalia KomosaII miejsce zdobyły uczennice klasy IV b T: Monika Tumialis, Aleksandra Sobota i Dagmara Tomaszewska. III miejsce zdobyła uczennica klasy IV b T – Dorota Kozłowska.

Za nagrody ufundowane przez Hotel Zamek Ryn, Hotel ST. Bruno w Giżycku, Hotel Masovia w Giżycku, Radę Rodziców składamy serdeczne podziękowania. Natalia Komosa i Aleksandra Sobota będą reprezentowały szkołę w Elblągu (organizator: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku) i Gdyni (organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), gdzie główną nagrodą jest indeks na studia.

Życzymy powodzenia!!!

Opracowała: Diana Kopaczewska