Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Noc Biologów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

W piątek 13 stycznia 2017 r. grupa uczniów klasy 2 Technikum nr 3 ucząca się biologii w zakresie rozszerzonym uczestniczyła w warsztatach pt. "Neurony - istoty o wielu twarzach".
Młodzież zapoznała się z podstawowymi technikami barwienia tkanki nerwowej oraz ich wykorzystaniem w badaniach naukowych:
- Poznanie kształty i budowy wewnętrznej perykariony- barwienie fioletem krezylowym, metoda Nilsa
- Poznanie morfologii zewnętrznej neuronu- impregnacja azotanem srebra, metoda Golgiego
- Poznanie różnych typów neuronów - techniki immunohistochemiczne
Uczestnicy przeprowadzali obserwacje preparatów pod klasycznym mikroskopem świetlnym oraz epifluorescencyjnym w celu porównania różnych cech komórki nerwowej. Wyjazd był okazją do zwiedzenia Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Przygotowała: Agnieszka Potomska