Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Dnia 23 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I-III Technikum nr 3 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2. Na początku Pani Wicedyrektor dokonała krótkiego podsumowania roku szkolnego. Dowiedzieliśmy się, którzy uczniowie z poszczególnych klas okazali się najlepsi i otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Pani Wicedyrektor życzyła wszystkim udanych, bezpiecznych wakacji oraz nabrania sił do wytężonej pracy w kolejnym roku szkolnym. Głos zabrali również przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Najlepsi uczniowie z poszczególnych klas otrzymali z rąk Pani Wicedyrektor i wychowawców dyplomy oraz nagrody za naukę, wysoką frekwencję oraz zaangażowanie w życie szkoły. Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy zajmowali najwyższe miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Następnie Pani Wicedyrektor, w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora szkoły, podziękowała Radzie Rodziców za dotychczasową pięcioletnią współpracę i wyraziła nadzieję na dalszą owocną współpracę z nową dyrekcją szkoły. Na zakończenie uroczystości Pani Marzena Dyndul wręczyła uczniom będącym na praktykach zagranicznych w Walencji i Plymouth certyfikaty Europass.