Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

W dniu 4 września 2017 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Na początku, zgodnie z tradycją wprowadzony został sztandar szkoły, a wszyscy zgromadzeni odśpiewali dwie zwrotki hymnu narodowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Halina Rommel, która podsumowała pięcioletni okres pełnienia funkcji dyrektora, omówiła krótko działania podjęte w trakcie swojej kadencji, podziękowała za owocną współpracę z nauczycielami, pracownikami szkoły, Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców, Powiatowym Zespołem Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych oraz Starostwem Powiatowym w Giżycku. Następnie przekazała symboliczny klucz do bram szkoły nowej Dyrektor - Pani Małgorzacie Rakowskiej-Ożga. Nowa Pani Dyrektor przedstawiła swoje plany związane z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły oraz wyzwaniami jakie stoją przed naszą szkołą w związku z trwającą reformą oświaty i zmianami w szkolnictwie zawodowym. Delegacja nauczycieli i pracowników szkoły wygłosiła krótkie przemówienie i wręczyła kwiaty byłej Pani Dyrektor. Głos zabrali również zaproszeni goście, w tym Starosta Powiatu Giżyckiego, dyrektor Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku, przedstawicielki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Samorządu Uczniowskiego. Po częsci oficjalnej, Pani Dyrektor Małgorzata Rakowska-Ożga zaprosiła nauczycieli, pracowników szkoły oraz gości na słodki poczęstunek.

Przemowienie Pani Dyrektor Haliny Rommel

O godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta uczennica klasy IV b T Ewelina Tyma odebrała Stypendium Starosty Powiatu Giżyckiego za najwyższe wyniki w nauce w szkole, wzorowe zachowanie, wysoką frekwencję i uzdolnienia.