Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

EKOSEANS

W środę 25 października 2017 r. w naszej szkole podczas czterech Ekoseansów wyświetlany był film: ,,Punkt Krytyczny - Energia odNowa”, który podczas tegorocznego festiwalu Millennium Docs Againt Gravity dostał nagrodę GREEN WARSAW AWARD dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Uczniowie oglądając film dowiedzieli się, dlaczego klimat się zmienia i przed jakimi wyzwaniami w związku z tym stajemy a także , co sprawiło, że równowaga klimatu na Ziemi została zachwiana i jakie są tego skutki. Nad Polską i resztą świata unosi się widmo powodzi, suszy, braku wody pitnej i żywności. Film zwraca także uwagę na kwestię alternatywnych źródeł energii i problemów z jakimi w naszym kraju borykają się ich zwolennicy. Poruszany zostaje także wątek alternatywnego transportu Dokument nie tylko ostrzega, lecz także przedstawia rozwiązania mające powstrzymać nadchodzącą katastrofę Ziemi. Warto kształtować świadomość ekologiczną młodzieży , wzbogacać wiedzę oraz uświadamiać, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan Naszej Planety.
Przygotowała : Agnieszka Potomska