Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Spotkanie z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku

Dnia 31 października uczniowie klasy IVa Technikum nr 3 (zawód - technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych) wraz z opiekunem - p. M. Dunowską udali się do Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku. Uczniowie spotkali się w urzędzie z doradcą zawodowym p. A. Januszko, który zapoznał ich z formami pomocy, jakich udziela Urząd Pracy osobom bezrobotnym (m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla osób bezrobotnych, staże pracy i programy wspomagające osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą). Dowiedzieli się również, jakie warunki należy spełnić aby zarejestrować się jako bezrobotny, na czym polega pozyskiwanie ofert pracy oraz na czym polega inicjowanie i organizacja kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. Uzyskali informacje o przysługujących osobom bezrobotnym prawach i obowiązkach oraz o organizacji szkoleń, kursów i różnego rodzaju projektów dla osób bezrobotnych. Na koniec spotkania uczniowie zwiedzili budynek urzędu, zapoznali się z  funkcjonowaniem i specyfiką pracy  wybranego wydziału. Wycieczka była bardzo udana, stanowiła dla uczniów ciekawe doświadczenie i źródło nowych informacji, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.

Tekst i zdjęcia: Monika Dunowska