Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Szkolna Olimpiada wiedzy Hotelarskiej

Dnia 6 listopada 2017 roku odbyła się Szkolna Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej. Uczniowie w pierwszym etapie wypełniali test składający się z 40 pytań zamkniętych. W czasie krótkiej przerwy kawowej organizator Olimpiady - Pani Diana Kopaczewska powiedziała kilka słów na temat ubioru „wzorowego hotelarza”. Następnie odbył się etap praktyczny – odegranie scenki w języku obcym (procedura check-in). Na podstawie sumy punktów uzyskanych w I i II etapie wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – Natalia Stępniak, uczennica klasy III T
II miejsce – Milena Nowicka, uczennica klasy I T
III miejsce – Natalia Komosa, uczennica klasy III T
Natalia i Milena będą reprezentowały szkołę w etapie międzyszkolnym. Życzymy powodzenia!
Bardzo dziękujemy naszym sponsorom: Hotel St. Bruno, Hotel Masovia, Hotel Europa, Hotel Helena - Giżycko, Hotel Tajty, AZS - Wilkasy.
Opracowała: Diana Kopaczewska