Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, uczniowie klasy 4b Technikum Nr 3, uczestniczyli w seminarium "Pomysł na społeczny biznes", które prowadziła Pani Natalia Skoratko - opiekun / konsultant z Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku. Na seminarium zaprosiła nas Pani Marta Buczyńska- doradca zawodowy z giżyckiego MCK. Celem seminarium było zapoznanie młodych uczestników z ideą i zasadami działania specyficznej formy przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa społecznego, będącego głównym filarem ekonomii społecznej.
Uczestnicy seminarium:
- poznali rodzaje przedsiębiorstw społecznych
- dowiedzieli się kto i w jaki sposób może takie przedsiębiorstwo założyć
- zapoznali się z zasadami tworzenia biznesplanu firmy społecznej
- uwrażliwili się na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy
Podczas seminarium uczestnicy opracowali w grupach własne pomysły na biznesplany przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością podczas planowania swoich przedsięwzięć.

Opracowała Małgorzata Kazaniecka