Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Nadzwyczajna rada Młodzieżowej Rady Miasta Giżycko

Dnmrmg.jpgia 14.11.2017 r. zwołana została nadzwyczajna rada Młodzieżowej Rady Miasta Giżycko. Miała ona na celu powołanie grupy problemowej dotyczącej odwiedzin osób starszych objętych programem Teleopieki, prowadzonym przez Panią Katarzynę Karolską. Zadaniem systemu Teleopieki jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych. System Teleopieka polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia, a w przypadku ich wystąpienia wezwaniu pomocy lub przekazywania wiadomości opiekunowi. Ten system dostarcza opiekunom narzędzie do skutecznego reagowania na sytuacje alarmowe. Rozwiązania Teleopieki oparte są o systemy przywoławcze w postaci przycisków, po których uruchomieniu wysyłany jest sygnał SOS. Urządzenia lokalizacyjne umożliwia śledzenie miejsca przebywania podopiecznego. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą osobom samotnym - prosimy o kontakt z uczennicą kl. IIT Magdaleną Krysińską lub Panią Sylwią Dawsiewicz.

Opracowanie: radna MRMG - Magdalena Krysińska kl. IIT, p. S. Dawsiewicz