Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Wizyta klasy II T w Urzędzie Skarbowym w Giżycku

Dnia 17 listopada 2017 r. klasa II Technikum Nr 3 (zawód: technik hotelarstwa), udała się na spotkanie ze specjalistami z zakresu podatków: Panem Naczelnikiem Urzędu Skarbowego - Stefanem Urbaniakiem oraz Panią Agnieszką Patorą – starszym ekspertem skarbowym. W czasie wizyty Pan Naczelnik opowiedział uczniom m. in. o strukturze i zadaniach skonsolidowanej Krajowej Administracji Skarbowej, zasadach opodatkowania w działalności gospodarczo-turystycznej. Pani Agnieszka Patora przypomniała uczniom elementy składowe i zasady prawidłowego wypełniania faktury Vat, omówiła wysokość stawek podatku dla poszczególnych towarów/usług związanych z branżą hotelarską. Młodzież wspólnie ze specjalistami wypełniała przykładowe zadanie egzaminacyjne związane z wystawieniem faktury.
Opracowała: Sylwia Dawsiewicz