Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Językowy Konkurs Obsługi Konsumenta

We wtorek 28 listopada, w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku, odbył się Językowy Konkurs Obsługi Konsumenta. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów klas II, III i IV o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz o profilu hotelarskim. Uczniowie losowali zestawy ćwiczeń praktycznych, które polegały na odegraniu scenek problemowych m.in. zarekomendowanie potrawy i wyjaśnienie jej składu czy zareagowanie na reklamację ze strony gościa, wszystkie   z wykorzystaniem procedury obsługi konsumenta w restauracji w języku obcym zawodowym. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych, którzy wykażą się znajomością procedury profesjonalnej obsługi gościa w restauracji przy wykorzystaniu wybranego języka obcego (angielski lub niemiecki). Ocenie podlegały: wygląd zewnętrzny ucznia - kelnera, pożądane cechy osobowe, poprawność i swoboda językowa oraz praktyczne wykorzystanie w/w procedury.
Zwycięzcy Językowego Konkursu Obsługi Konsumenta:
I miejsce – para: Kamila Maksymowicz kl. III T i Michał Ankiewicz kl. IV a T.
II miejsce – para: Piotr Orzechowski i Konrad Trybuła kl. III T.
III miejsce – para: Anna Mróz kl. IV b T i Barbara Wądołowska kl. IV a T
Fundatorami nagród byli:
Hotel Masovia, hotel Wodnik, restauracja Puzzle Smaku.
Sponsorom serdecznie dziękuję.
Organizator konkursu: Monika Dunowska