Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Klaudii Kluczek

Dnia 15 listopada 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z udziałem Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym roku wyróżniono 156 uczniów ze szkół kończących się maturą. Wszyscy oni musieli spełniać jeden z warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów za w/w osiągnięcia odebrała uczennica klasy IV b T Klaudia Kluczek. Gratulujemy!!!
Wychowawca: Diana Kopaczewska