Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Wizyta hotelarzy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku

Dnia 4 grudnia grupa hotelarzy klasy 3 i 2 Technikum wraz z opiekunem - p. M. Dyndul uczestniczyli w fachowo przygotowanych zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku. Pani Anna Januszko zapoznała uczniów z programem ,,Młodzi na start”, z barometrem zawodów na rok 2018 oraz formami pomocy, jakich udziela Urząd Pracy osobom bezrobotnym (m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla osób bezrobotnych, staże pracy i programy wspomagające osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą). Młodzież dowiedziała się również, jakie warunki należy spełnić aby zarejestrować się jako bezrobotny, na czym polega pozyskiwanie ofert pracy oraz na czym polega inicjowanie i organizacja kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami. Uzyskali informacje o przysługujących osobom bezrobotnym prawach i obowiązkach oraz o organizacji szkoleń, kursów i różnego rodzaju projektów dla osób bezrobotnych. Na koniec spotkania uczniowie zwiedzili budynek urzędu, zapoznali się z  funkcjonowaniem i specyfiką pracy  wybranego wydziału i zapoznali z najnowszymi ofertami pracy, których nie brakuje a szczególnie tych do pracy do Niemiec. 

Opracowała: Marzena Dyndul