Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Piętnasta edycja programu odbędzie się dnia 21 marca 2018 r. Zapraszam chętnych uczniów z Technikum, do rejestracji w Szkolnym Ośrodku Kariery od 7 lutego 2018 r.
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
• odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Koordynator: Małgorzata Kazaniecka

Dzień Przedsiębiorczości 2017