Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Miejskie uroczystości rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja

Dnia 3 maja 2018 r. w Kościele Św. Brunona odbyły się miejskie uroczystości kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Naszą szkołę reprezentowali: p. Dyrektor Małgorzata Rakowska-Ożga, p. Przemysław Poczynek oraz poczet sztandarowy w składzie: Piotr Orzechowski, Natalia Komosa oraz Dominika Romanowska.

Tekst i zdjęcia: Przemysław Poczynek