Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dnia 22 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I-III Technikum nr 3, klas II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 oraz klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1. Na początku Pani Dyrektor dokonała krótkiego podsumowania roku szkolnego 2017/2018, życzyła wszystkim udanych, bezpiecznych wakacji oraz nabrania sił do wytężonej pracy w kolejnym roku szkolnym. Głos zabrały również przedstawicielki Ochotniczego Hufca Pracy oraz Samorządu Uczniowskiego. Najlepsi uczniowie z poszczególnych klas otrzymali z rąk Pani Dyrektor i wychowawców dyplomy oraz nagrody za naukę, wysoką frekwencję oraz zaangażowanie w życie szkoły. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy zajmowali najwyższe miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.