Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Zgłoś się do projektu

„Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.

Zapraszamy na staż wakacyjny oraz kursy zawodowe
REKRUTACJA TRWA do 30 września 2018 r.
Dokumenty do pobrania w zakładce projekty
Formularze przyjmuje p. Marta Tyszko