Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

W TROSCE O UKŁAD KRĄŻENIA

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku zaprosiła nas 4 października 2018 r.na przedsięwzięcie promujące zdrowy styl życia. Uczniowie klasy 2 T, kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych mogli skorzystać z masażu pneumatycznego i poznać ćwiczenia w ramach profilaktyki przeciwobrzękowej. Słuchacze Szkoły Policealnej wykonywali młodzieży: test Ruffiera oceniający wydolność organizmu, pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Obliczali BMI oraz uczyli obsługi defibrylatora - AED. W programie zajęć znalazły się także zalecenia dietetyczne i poczęstunek zdrową przekąską. Podsumowaniem spotkania był test wiedzy o chorobach układu krążenia i ich zapobieganiu.