Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji 9 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczennice kl. I, II, III Technikum Nr 3, Branżowej Szkoły I-go Stopnia Nr 1 oraz opiekunów: M. Lech i S. Dawsiewicz. W apelu uczestniczyli również zaproszeni goście: Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku Pani M. Czopińska oraz Wicestarosta giżycki Mirosław Drzażdźewski. Przy dźwiękach hymnu, patriotycznych wierszach i pieśniach można było poczuć „ducha Niepodległej…”. Z tej okazji Pani Dyrektor szkoły M. Rakowska-Ożga oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i trójek klasowych dokonali „wkopania” dębu ku pamięci Macieja Mielżyńskiego niezłomnego żołnierza Odrodzonej Rzeczypospolitej. 

Tekst i zdjęcia: M. Lech / S. Dawsiewicz