Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Szkolna Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Dnia 14 listopada 2018 roku odbyła się kolejna edycja Szkolnej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Jej głównym celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji. Uczniowie po wypełnieniu testu składającego się z 80 pytań zamkniętych odegrali scenki dotyczące procedury check-in w języku obcym. Najlepsza okazała się uczennica klasy II T – Milena Nowicka. Drugie miejsce zajęła uczennica klasy IV T – Natalia Komosa. Dziewczyny będą reprezentowały szkołę w kolejnym etapie, który odbędzie się w styczniu 2019 roku w Gdyni. A tymczasem wykorzystają vouchery na usługi hotelarskie ufundowane przez zaprzyjaźnione obiekty hotelarskie i Radę Rodziców.