Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

"Ferie w mundurze"

Dnia 4 grudnia 2018 r. uczniowie klas IV T, IIIA ZSZ, IIIB ZSZ i IIIC ZSZ na 7 godzinie lekcyjnej wzięli udział w prelekcji poprowadzonej przez żołnierza 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uczniowie zostali zapoznani z warunkami wstąpienia w szeregi nowego rodzaju sił zbrojnych oraz uczestnictwa w 16-dniowym szkoleniu podstawowym planowanym na ferie zimowe, tj. 19.01. - 03.02.2019 r. Prowadzący szkolenie żołnierz zawodowy krótko omówił zasady funkcjonowania "Terytorialsów" oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w takiej formacji. Na zakończenie uczniowie otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a najbardziej zainteresowani pobrali wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej, które po wypełnieniu będą mogli złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Giżycku.