Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Od praktyki do zatrudnienia- europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

                                                                             Wyniki rekrutacji
                                                 Projekt „Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy " nr 2018-1-PL01-KA102-047611,
                                                                                       Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1
                    Realizowany w ramach projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry Kształcenia zawodowego "  prowadzonego przez FRSE realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na zasadach Erasmus +
 

                                                   Praktyki zawodowe w Walencji 2-15 czerwiec 2019

Lista osób zakwalifikowanych:


1. Milena Nowicka 2T
2. Weronika Piotrowska 3T
3. Natalia Stępniak 4T
4. Klaudia Półkośnik 3 T
5. Karolina Adamowicz 2T
6. Kamila Maksymowicz 4T
7. Weronika Rytel 2T
8. Gabriela Romejko 2T
9. Mariusz Mikuła 4T
10. Julia Manowiecka 3T
11. Patrycja Maksymiak 2T
12. Paulina Cieślak 1T
13. Anna Kacprowska 2T
14. Kamil Stefaniak 3T
15. Angelika Bękalska 2BS
16. Jan Morsztyn 2T

Na liście rezerwowej umieszczono:

1. Jakub Nowak 3T
2. Nikola Mikucka 2T
3. Katarzyna Wróblewska 2T
4. Julita Kosińska 2BS
5. Angelika Arasimowicz 1T
6. Magdalena Krysińska 3T
7. Weronika Zabawska 1T
8. Piotr Pawlun 3T
9. Mateusz Lewandowski 1 T
10. Ewelina Wiszniowiecka 3T