Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Konkurs z języka niemieckiego

Wyniki konkursu
z języka niemieckiego

W dniu 28.03.2019 po raz kolejny w naszej szkole odbył się przedmiotowy konkurs z języka niemieckiego. Najlepsze wyniki osiągnęli:

1. Milena Sandra Nowicka - klasa II TH
2. Paulina Agata Ścibior - klasa I TH
3. Anna Żołondek - klasa II TŻ
4. Sandra Ścibior - klasa ITH
5. Oliwia Barbara Borysieńka - klasa ITH

Trzy pierwsze osoby przechodzą do etapu międzyszkolnego
zwycięzcom serdecznie gratulujemy:
grono pedagogiczne wraz z organizatorem

Marzeną Dyndul