Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Seminarium branżowe w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku

29 marca 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku odbyło się seminarium branżowe „Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Starosta Powiatu Giżyckiego, członkowie Rady Powiatu, zaproszeni goście z litewskiego Alytus współpracujący od wielu lat z lokalnymi szkołami zawodowymi, przedsiębiorcy zaangażowani w rozwój szkolnictwa zawodowego, dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele i absolwenci ZSZ. Licznie przybyłych Gości seminarium branżowego przywitała dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Małgorzata Rakowska-Ożga. O oficjalne otwarcie seminarium poproszony został Starosta Powiatu Giżyckiego Mirosław Dariusz Drzażdżewski, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest rola współpracy pracodawców i szkoły w przygotowywaniu przyszłego dobrze wykwalifikowanego pracownika. Zmiany w kształceniu zawodowym przedstawiła wizytator KO w Olsztynie Renata Iłeczko. Prezentacji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „ Laboratorium. Mój profil” dokonała wizytator KO w Olsztynie Alicja Pogorzelska. Prognozy na rynku pracy w powiecie giżyckim tzw „ barometr zawodów” omówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Skass. Małgorzata Czopińska dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zaprezentowała preferencje wyboru kształcenia zawodowego w powiecie giżyckim. Rozwój pasji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku przedstawiła Małgorzata Kazaniecka - doradca zawodowy z uczniami i absolwentami w/w szkoły.  Podniosłym punktem uroczystości było uhonorowanie wybranych pracodawców i przyjaciół zawodowców statuetką „Diament Roku 2019”. Tytuł „ Pracodawca przyjazny zawodowcom” otrzymali: Pan Marian Juchniewicz - Zakład Usług Motoryzacyjnych, firma Techmot, Szpital Giżycki, Wojskowy Oddział Gospodarczy. Tym, których praca przyczyniła się do rozwoju kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół zawodowych przyznali tytuł „Przyjaciel zawodowców”. Otrzymali go: Halina Poboży – dyrektor biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, Wacław Strażewicz – wieloletni Starosta Giżycki, Kazimierz Ambroziak – wieloletni dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych będący autorem projektów na rzecz kształcenia zawodowego oraz Vytautas Zubras – dyrektor APRC w Alytus na Litwie prowadzący współpracę międzynarodową ze szkołami zawodowymi powiatu giżyckiego. Podczas dyskusji zastanawiano się w jaki sposób szkoły i pracodawcy powinni podążać aby zaspokoić coraz bardziej wymagający rynek pracy i jak zachęcić młodych ludzi do podejmowania nauki w szkołach zawodowych. Uczestnicy seminarium mieli okazję do degustacji i zaobserwowania umiejętności gastronomicznych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku.