Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

A to Polska właśnie...

Pod takim hasłem dnia 3 czerwca odbyła się gra miejska (w formie podchodów). W zmaganiach wzięli udział uczniowie ośmiu szkół ponadgimnazjalnych, naszym reprezentantem była drużyna pn. KOPIJASY w składzie: Konrad Wawrocki, Piotr Maleszewski, Jakub Nakoneczny oraz opiekun p. S. Dawsiewicz. Celem gry było m. in. popularyzacja wśród uczniów wiedzy nt. Unii Europejskiej i państw do niej należących, poszerzenie wiedzy o historii Polski dotyczącej obrad Okrągłego Stołu i Wolnych Wyborów, propagowanie zespołowego, aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Zadaniem uczestników było dotarcie do 5 punktów, znajdujących się na terenie Giżycka i wykonanie w każdym z nich określonych zadań. Treści zadań związane były z Unią Europejską, obradami Okrągłego Stołu oraz częściowo wolnych wyborów (04.06.1989 r.). Po zakończeniu gry wszystkie drużyny spotkały sie w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w celu prezentacji swoich zadań, podsumowania zmagań i wręczenia drobnych nagród.
Opracowanie: S. Dawsiewicz

film 1  film 2  Prezentacja