Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 19  czerwca 2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na początku Pani Dyrektor dokonała krótkiego podsumowania roku szkolnego 2018/2019, życzyła wszystkim udanych, bezpiecznych wakacji oraz nabrania sił do wytężonej pracy w kolejnym roku szkolnym. Głos zabrały również przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz Ochotniczego Hufca Pracy. Najlepsi uczniowie z poszczególnych klas otrzymali z rąk Pani Dyrektor dyplomy oraz nagrody za naukę, wysoką frekwencję oraz zaangażowanie w życie szkoły. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy zajmowali najwyższe miejsca w konkursach przedmiotowych. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.