Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy

logo Erasmus pluslogo ZSZ

 

 

 

 

Po raz kolejny uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu mobilności w ramach programu ERASMUS+
"Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy”
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

(SEKTOR: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, AKCJA 1. Mobilność Edukacyjna).
Nr projektu: 2019-1-PL01-KA102-062597
Okres realizacji: 24 miesiące od 2019-09-01 do 2021-08-31
Budżet: 76 156,00 EUR.

W wyniku realizacji projektu „Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” 32 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, elektromechanik odbędzie 3-tygodniowy zagraniczny staż w hiszpańskich przedsiębiorstwach w Maladze.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w wyżej wymienionych zawodach poprzez zdobycie praktyki i doświadczenia w oparciu o europejskie standardy, w zdobyciu wiedzy, umiejętności i kompetencji mających na celu rozwój osobisty i zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie. Projekt jest realizowany zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który ma służyć zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji).

Uczniowie będą podzieleni na dwie 16 osobowe grupy. Pierwsza grupa będzie odbywać staż od 19 kwietnia do 9 maja 2020, druga od 17 stycznia do 6 lutego 2021. Przewiduje się udział 2 opiekunów na grupę. W celu przygotowania uczestników do praktyki, przed wyjazdem i w trakcie zostaną objęci przygotowaniem kulturowo-językowym: 10 godz przygotowanie pedagogiczne z pedagogiem, bezpłatny kurs języka angielskiego/hiszpańskiego na platformie OLS (Online Linguistic Support), 70 godz kurs języka hiszpańskiego w szkole i 20 godz kurs j. hiszpańskiego w Maladze.

Miejsce stażu:
Uczniowie będą odbywać 3- tyg staż zawodowy w renomowanych hotelach oraz restauracjach, salonach fryzjerskich, sklepach, warsztatach samochodowych oferujących wysoki standard usług na stanowiskach odpowiadających zdobywanemu zawodowi.

Rekrutacja uczestników do projektu odbędzie się po feriach zimowych 2019/2020.