Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Stypendium powiatu giżyckiego

Wybitnych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki, za ich osiągnięcia oraz aktywność Starosta Giżycki nagrodził stypendium na wniosek Rad Pedagogicznych poszczególnych szkół. Młodzież została wyróżniona za pracę w roku szkolnym 2018/2019. Wśród wyróżnionych znalazła się uczennica klasy II T - Paulina Ścibior. Gratulujemy!!!