Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

NIE ŚMIECIMY- SPRZĄTAMY- ZMIENIAMY!

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2019 r. w naszej szkole odbyła się w piątek - 20.09.2019 r. Towarzyszyło jej hasło przewodnie: "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" Uczestniczyło w niej ponad 100 uczniów z klas pierwszych:1cPBS, 1T, 1aPżT,1bPhlT. Młodzież w tym roku sprzątała Las Miejski w Giżycku oraz miała możliwość przejścia i zapoznania się ze Ścieżką Przyrodniczo - Edukacyjną pt. Las Miejski. Po wysprzątaniu terenu odbyła się integracja pierwszaków: zabawy sportowe i pieczenie kiełbasek na grillu. Dzień spędzony w otoczeniu pięknej przyrody i działanie na rzecz jej dobra sprzyjały wzmacnianiu świadomości ekologicznej i odpowiedzialności młodego pokolenia za środowisko naturalne.