Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel/fax  87 428 32 41

Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

LOGOpower

Wyniki rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku na praktyki zawodowe w Walencji dla II grupy (26 styczeń – 8 luty 2020)
" Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy "
nr 2018-1-PL01-KA102-047611,
Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1
Realizowany w ramach projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” prowadzonego przez FRSE realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

1. Żołondek Anna  3 T Ż   - 43,6 pkt

2. Borysieńka Oliwia Barbara 2 T H -42,4 pkt

3. Pietkiewicz Ireneusz 1 T Ż- 38,4 pkt

4. Duda Magdalena 1 T Ż- 38,4 pkt

5. Aniołowska Klaudia 2 T H -36,7 pkt

6. Lemański Jakub 2 T H- 36,6 pkt

7. Ścibior Paulina Agata 2 T H -35,9 pkt

8. Dudzińska Diana 1 T Ż - 35,8 pkt

9. Abako Aleksandra 3 T Ż - 32,9 pkt

10. Kazana Aleksandra 1 T Ż - 31,5 pkt

11. Piotrowska Natalia 2 T H-  27 pkt

12. Pawlun Piotr 4 T Ż- 26,6 pkt

13. Lenkiewicz Aurelia 3 T -  26 pkt

14. Wendziwulski Adrian 2 T Ż- 24,9 pkt

15. Stawiarski Michał 2 T Ż - 24,6 pkt

16. Nowak Jakub 4 T Ż - 22,6 pkt

 

Rezerwowa lista uczniów:


1. Rant Ewa Kl 2 T H 19,2 pkt

2. Stankiewicz Kacper Dawid Kl 2 T Ż 11,6 pkt

3. Jóźwiak Angelika Kl 3 T Ż 9,6 pkt