Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Laptopy dla naszej szkoły

W ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nasza szkoła otrzymała 8.06.2020 r. 7 laptopów. Były one bardzo pomocne i wykorzystane przez młodzież i nauczycieli podczas zdalnego nauczania.

plakat1.jpg  odbiór_laptopów(1).jpg  IMG_4917(1).jpg