Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

,,Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

                                                                  logo Erasmus plus1                         logo ZSZ1

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
,,Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

Realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” prowadzonego przez FRSE realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
SEKTOR: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, AKCJA 1. Mobilność Edukacyjna
Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047611
Okres realizacji: 01.09.2018 - 31.08.2020 Budżet: 270 323,19 zł
Partner: Firma ESMOVIA
Koordynatorzy projektu: Marzena Dyndul i Marta Tyszko
Miejsce realizacji: Walencja
Ilość uczestników: 32 uczniów

 

Głównym celem projektu było wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez zdobycie praktyki i doświadczenia w oparciu o europejskie standardy obowiązujące w branży hotelarsko-gastronomicznej. Realizacja projektu umożliwiła osiągnięcie następujących celów: poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach szkolnych i zastosowanie ich    w praktyce w renomowanych hotelach i restauracjach, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i hiszpańskim, w tym branżowym, kształtowanie kreatywnych      i mobilnych oraz otwartych postaw, podniesienie wiary we własne możliwości, a przez to zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie i uzyskanie niezależności życiowej czy podniesienie wrażliwości międzykulturowej. Projekt poszerzył i uzupełnił proces kształcenia dobrych fachowców, potrafiących sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, stał się szansą na lepszy start w życie zawodowe po ukończeniu szkoły.
Pobyt za granicą dostarczył niezapomnianych wrażeń. Integracja w grupie, konieczność porozumiewania się w języku obcym, poznanie nowych osób, poznanie hiszpańskiej kuchni, zwyczajów i kultury to same zalety takiego wyjazdu. Praktykę dokumentują certyfikaty, które praktykanci otrzymali od pracodawców i firmy przyjmującej –Esmovia jak i Europass Mobility w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego oraz dodatkowo zaświadczenie o uzyskanych efektach kształcenia ECVET, dokumenty Europass Mobilność z elementami ECVET będą dla uczniów dodatkowym atutem podczas poszukiwania pracy w przyszłości w kraju lub za granicą.
W tym roku na skutek tzw. „Siły Wyższej” wybuchu pandemii koronawirusa COVID-19 zabrakło nam jednego tygodnia na przygotowanie Dnia Hiszpańskiego zaplanowanego na 19 marca 2020. Nie mieliśmy możliwości przeprowadzenia uroczystego Dnia Hiszpańskiego wraz z poczęstunkiem oraz prezentacją multimedialną przygotowaną przez uczniów biorących udział w mobilności dla przedstawicieli władz lokalnych, rodziców, grona pedagogicznego i uczniów naszej szkoły. Rezultaty projektu zostały opublikowanie na szkolnej stronie internetowej www.zsz.edu.pl oraz na www.facebook.com/zszgizycko . Wszystkie rezultaty naszego projektu zamieszczamy również w zakładce projektu - Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy.

  1. Sprawozdanie z praktyk w Walencji
  2. Raport z ewaluacji z praktyk w Walencji
  3. Słowniczek branżowy angielsko-polsko-hiszpański,
  4. Regionalny hiszpański poradnik krajoznawczo-kulinarny – prezentacja
  5. Relacja z praktyk w Walencji – prezentacja

105490985 265703338074318 5167807596660584454 n  IMG 20200630 105314  IMG 20200630 110001 1  105809952 299867741397281 6831201091682360802 n

105809952 299867741397281 6831201091682360802 n  IMG 20200701 145505  IMG 20200702 122700 1 IMG 20200701 145417  IMG 20200630 105301