Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

KONKURS HOTELARSKI – „Mazurskie klimaty”

Konkurs skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Jego celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań związanych z hotelarstwem i turystyką, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, doskonalenie umiejętności zawodowych przyszłych hotelarzy oraz stworzenie możliwości właściwego współzawodnictwa między uczniami.
Konkurs składa się z II etapów.

Etap I obejmuje test wiedzy ogólnej zawodowej – 40 pytań jednokrotnego wyboru z dziedziny hotelarstwa i Mazur. Pytania dotyczą nie tylko podstaw wiedzy zawodowej, ale często wykraczają poza podręcznikowy obszar i odnoszą się do nowinek branżowych. Za tę część uczestnik może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Czas wykonania zadania – 60 minut.

Etap II obejmuje opracowanie zadania praktycznego dotyczącego tematu przewodniego konkursu. Będzie to tygodniowy wyjazd służbowy w zakątki Mazur. Każdy uczestnik musi opracować program uwzględniający zakwaterowanie, lokalne atrakcje danego miejsca oraz indywidualne potrzeby gościa, począwszy od upodobań żywieniowych po hobbystyczne. Czas na indywidualne wykonanie zadania to 60 minut.

Organizator: Diana Kopaczewska

Regulamin konkursu

mazurskie klimaty.jpg