Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Informacja o wolnych miejscach w szkołach średnich dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki

I Liceum Ogólnokształcące

I B politechniczna ( rozszerzenia: matematyka – fizyka - geografia ) – 2 miejsca
I C (rozszerzenia: biologia-chemia- matematyka) - 7 miejsc
I D (rozszerzenia: biologia-chemia- matematyka) – 10 miejsc

II Licem Ogólnokształcące

I B prawno-humanistyczna ( rozszerzenia: polski - historia - wiedza o społeczeństwie) - 3 miejsca
I C medyczno-społeczna ( rozszerzenia: biologia – chemia) - 1 miejsce
I E mistrzostwa sportowego – 7 miejsc

Zespół Szkół Zawodowych

Technik żywienia i usług gastronomicznych – 2 miejsca
Technik hotelarstwa – 1 miejsce
Szkoła Branżowa – 19 miejsc

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Technik ekonomista – 4 miejsca