Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

„W poszukiwaniu ścieżki zawodowej”

10.11.2021 r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku we współpracy z giżyckim Hufcem Pracy zorganizowało wycieczkę zawodoznawczą do ełckiego przedsiębiorstwa produkcyjnego EXMOT dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w Giżycku kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Prezentowane przedsiębiorstwo - EXMOT od prawie 30 lat zajmuje się produkcją filtrów powietrza, oleju oraz paliwa do samochodów ciężarowych i dostawczych. W asortymencie firmy znajdują się również inne filtry np.: przemysłowe, hydrauliczne, rolnicze. Podczas wizyty młodzież poznała genezę firmy i specyfikę jej pracy. Głównym celem wycieczki było wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez bezpośredni kontakt młodzieży z pracownikami zakładu produkcyjnego oraz możliwość obserwacji pracy w rzeczywistych warunkach. Wycieczki zawodoznawcze stanowią dla młodzieży cenne źródło wiedzy o różnych zawodach i specjalnościach. Dzięki nim uczestnicy pozyskują informacje na temat działalności przedsiębiorstwa, specyfiki zawodów charakterystycznych dla konkretnych branż oraz cech psychofizycznych, niezbędnych do wykonywania pracy na określonych stanowiskach.