Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

„Łączy nas krew!”

„Łączy nas krew, która ratuje życie" - pod takim hasłem Młodzieżowe Centrum Kariery we współpracy z giżyckim Hufcem Pracy przeprowadziło zajęcia na temat honorowego krwiodawstwa w ramach Wojewódzkiego Programu "Dar Życia", którego odbiorcami są uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1. Głównym celem spotkania było przygotowanie uczestników do podjęcia świadomej decyzji o pozostaniu dawcą krwi, przełamaniu stereotypów i upowszechniani idei honorowego krwiodawstwa w najbliższym otoczeniu.