Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

6 kwietnia odbyła się 19 edycja projektu „Dzień przedsiębiorczości”, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP Andrzej Duda. W tym roku 20 uczniów z Technikum nr 3 wzięło udział w praktykach w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach. Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:
• odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Wspólnie z opiekunami wypełnili Kartę ucznia, która zawiera dodatkowe informacje, np. o wymaganym wykształceniu, przydatnych umiejętnościach, charakterystyce stanowiska pracy czy perspektywie zatrudnienia.
szkolny koordynator Małgorzata Kazaniecka