Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Ochotnicze Formy Służby Wojskowej

Dnia 17.05.2022 r. gosciliśmy w naszej szkole majora Sławomira Filipczuka, przedstawiciela Wojskowego Centrum Rekrutacji w Giżycku. Na spotkaniu z uczniami klas 3aBSp i 3Tp (grupa), major przedstawił zasady określania i przyznawania kategorii wojskowych, przypomniał o obowiązku obronności Rzeczypospolitej wynikające z konstytucji oraz omówił rodzaje sił zbrojnych i uczelnie wojskowe. Największe zainteresowanie uczniów wzbudziły kwestie dotyczące zawodowej służby wojskowej, pracy w wojsku i sposobu wynagradzania.

Opiekunami byli: Małgorzata Kazaniecka, Piotr Styrańczak i Urszula Siergiej-Todryk