Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Kandydaci do Technikum Nr 3

UWAGA !!!
Kandydaci doTechnikum Nr 3

Dnia 01 sierpnia 2022r. (poniedziałek) od godz. 8 30 w sali nr 11
w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku odbędzie się badanie lekarskie .
Skierowania do lekarza będą wydawane przez sekretariat szkoły.

Jeśli nie zostaniesz zbadany przez lekarza w szkole w wyznaczonym terminie
to musisz odebrać skierowanie w sekretariacie i pójść osobiście
do Przychodni na ul. Wodociągową 17 (I piętro).
Lekarz medycyny pracy J. Woźniak przyjmuje w następujących dniach:

Wtorek – 1200 – 13 30
Czwartek - 1200 – 13 30