Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Dnia 1 września o godzinie 9.00 uczniowie klas Technikum Nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1, nauczyciele, rodzice, a także przedstawiciele Powiatu Giżyckiego i Ohotniczego Hufca Pracy spotkali się na boisku szkolnym w celu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Wprowadzony został sztandar naszej szkoły, a wszyscy w skupieniu wysłuchali hymnu narodowego. Następnie, Pani Dyrektor Małgorzata Rakowska-Ożga serdecznie powitała wszystkich zebranych i wygłosiła krótkie przemówienie. Kilka słów do zgromadzonych wygłosił również Starosta Giżycki p. Mirosław Dariusz Drzażdżewski.  Na koniec, Pani Dyrektor ogłosiła oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023. Po wyprowadzeniu sztandaru, uczniowie poszczególnych klas udali się wraz ze swoimi wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych.