Zespół Szkół Zawodowych
ul. T. Kościuszki 16
11-500 Giżycko
tel.  87 428 32 41 kom. 602 792 119

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku
w roku szk. 2022 / 2023

Na podstawie § 5 Rozporządzenia MEiN z dn 23 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. z 29.08.2022 r. poz.1810) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z poniżej podanymi terminami:

1. 31 październik 2022 ( poniedziałek ) – dzień wynikający z organizacji pracy szkoły i potrzeb społeczności lokalnej
2. 09 - 10 stycznia 2022 ( poniedziałek, wtorek) – egzaminy zawodowe
3. 02 maja 2022 (wtorek) - dzień wynikający z organizacji pracy szkoły i potrzeb społeczności lokalnej
4. 04 maja 2022 ( czwartek) - egzamin maturalny z języka polskiego
5. 05 maja 2022 ( piątek) - egzamin maturalny z języka angielskiego
6. 08 maja 2022 ( piątek) - egzamin maturalny z matematyki
7. 05, 06, 07 czerwca 2022 (poniedziałek, wtorek, środa) – egzaminy zawodowe